DANH MỤC SẢN PHẨM

NẮP BỂ NGẦM

NẮP BỂ NGẦM TRONG NHÀ

NẮP TRONG NHÀ MH-I (tải xe máy)

1,950,0004,100,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

NẮP HỐ GA LÁT GẠCH MH-P

2,350,0003,900,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

NẮP BỂ PHỐT CHỐNG MÙI MH-E25

1,550,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

NẮP CHỐNG NƯỚC MH-E (tải xe 4 chỗ)

3,000,0007,900,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

NẮP CHỐNG NƯỚC MH-O (tải xe 7 chỗ)

3,865,0007,300,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

NẮP HỐ GA TRỒNG CỎ MH-G

2,450,0003,600,000
4,300,0005,700,000

RÃNH THOÁT NƯỚC

2,100,0002,700,000
1,100,0001,350,000
2,150,0002,700,000
3,500,0007,400,000
2,900,0005,650,000

RÃNH THOÁT NƯỚC TRUYỀN THỐNG

Rãnh thoát nước GRT-AA (tải trung bình)

2,250,0003,100,000
3,000,0003,600,000
2,100,0002,400,000

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

THÔNG TIN HỮU ÍCH