DANH MỤC SẢN PHẨM

NẮP BỂ NGẦM

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

NẮP HỐ GA LÁT GẠCH MH-P

2,500,0003,750,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

NẮP BỂ PHỐT CHỐNG MÙI MH-E25

1,550,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

NẮP CHỐNG NƯỚC MH-E (tải xe 4 chỗ)

3,200,0007,500,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

NẮP CHỐNG NƯỚC MH-O (tải xe 7 chỗ)

3,865,0007,100,000

NẮP BỂ NGẦM TRONG NHÀ

NẮP TRONG NHÀ MH-I (tải xe máy)

1,950,0002,200,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

NẮP HỐ GA TRỒNG CỎ MH-G

2,450,0003,600,000
4,300,0005,700,000

RÃNH THOÁT NƯỚC

2,100,0002,600,000
2,100,0002,700,000
2,300,0003,000,000
2,900,0005,300,000
1,200,0001,360,000
3,180,0003,750,000

RÃNH THOÁT NƯỚC TRUYỀN THỐNG

Rãnh thoát nước GRT-AA (tải trung bình)

2,500,0003,200,000
2,050,0002,590,000

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

THÔNG TIN HỮU ÍCH