Cống kích thước nhỏ composite Top X

Liên hệ để báo giá

  • Sản xuất tại Đức.
  • Cống được lắp ghép sẵn
  • Ứng dụng: Các vị trí không có phương tiện quá 1,5T qua lại và không bị mất nắp